เพื่อรักษาความสมบูรณ์ในการให้ข้อมูล ผมต้องปฏิเสธที่จะช่วยในเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ อื่นๆ ผมยินดีช่วยเสมอครับ ลองถามผมสิ!

ขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้ครับ แต่ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ อื่นๆ ผมยินดีช่วยเสมอครับ ลองถามผมสิ!